Lipuheiskamine Padise rahvamaja juures

24.veebruari päikesetõusul heiskame Padise rahvamaja juures pidulikult riigilipu