2.veebruaril kogukonna koosolek ja film “Apteeker Melchior. Viirastus”