Ideede korje ja Melchiori film

4.veebruaril ootame Klooga majja kogukonda meiega oma ideid jagama ja seejärel vaatama filmi “Apteeker Melchior. Viirastus”