10.märtsil kl 10 ootame koolieelikuid koos vanemaga Klooga majja mänguhommikule